Synkronisert celledeling vist
som fraktalt juliaset

TEORETISK FYSIOLOGI

  Elementer i Teoretisk Fysiologi:
 • Helhetsdynamikk
 • Ikkelinearitet
 • Signaler Svingninger og Oscillatorer
 • Frekvenser Faser og Sykluser
 • Koblede oscillatorer
 • Kompleksitet
 • Pacemakere
 • Faselåsing og synkronisering
 • Kroppen som åpent system langt fra termisk likevekt
 • Biofotoner og DNA
 • Bifurkasjoner og trigging av sykdom eller svekkelser
 • Rytmer & rytmebrudd
 • Emosjoner
 • Hjerterytme og HRV
 • Sensitive Dependence on Initial Conditions og Initialsvekkelser
 • Fluktuasjoner mellom grenseverdier for kroppsparametre
 • Systemmessige overbelastninger og Overdosedynamikk
 • Helsemessig robusthet og helsemessig utsatthet
 • Verdien av variasjon
 • Forventninger
 • Faseoverganger
 • Tap av pacemakere/koblinger/synkronisering
 • Selvhelbredelse

Teoretisk fysiologi er for fysiologien det som teoretisk fysikk er for fysikken.

Hensikten med teoretisk fysiologi er å avdekke og beskrive de mekanismene som styrer kroppens funksjoner som til sammen utgjør kroppens helse.

Kunnskap fra teoretisk fysiologi benyttes bl.a. til helsemessig forebygging, sykdomsforståelse og sykdomsbehandling.

Teoretisk fysiologi benytter kunnskap fra bl.a. biofysikk, ikke-lineær dynamikk, kompleksitetsteori og fysiologi - samt fra livet selv.


Forsiden | Om Instituttet | Teoretisk Fysiologi | Aktiviteter | Oppdragsforskning | Kontakt Instituttet

© Copyright 2010 Institutt for Helseforskning