OM INSTITUTTET

Institutt for Helseforskning (tidl. Institutt for Kaosforskning)ble etablert i 1997 som et multidisiplinært og frittstående forskningsinstitutt.

Instituttets primære fokusering har i alle år vært tverrfaglig anvendelse av vitenskapelig kunnskap på fysiologi og helse (bl.a. biofysikk, ikke-lineær dynamikk og kompleksitetsteori).

Som resultat av dette arbeidet er det nå etablert en ny kunnskapsplattform, et nytt paradigme for en helhetlig forståelse av helse og kroppsprosesser, kalt Teoretisk Fysiologi.

Institutt for Helseforskning har fri forskning (grunnforskning, anvendt forskning m.v.) som sin primære målsetting. All grunnforskning er finansiert av uavhengige kilder.

Bare åpen, fri og ubundet forskning er ekte forskning

Institutt for HelseForskning tlf. 90 19 78 81 E-post: post@helseforskning.no


Forsiden | Om Instituttet | Teoretisk Fysiologi | Aktiviteter | Om vaksiner | Kontakt Instituttet

© Copyright 2018 Institutt for Helseforskning