VÅRE AKTIVITETER OMFATTER BL.A.

  • Grunnforskning

  • Oppdragsforskning

  • Hypoteseutvikling og hypotesetesting

  • Forskning på forskningsmetodikk

  • Verifikasjon og granskning
  • Undervisning og kurs

  • Internasjonalt samarbeid

  • Organisering og gjennomføring av prosjekter og konferanserForsiden | Om Instituttet | Teoretisk Fysiologi | Aktiviteter | Oppdragsforskning | Kontakt Instituttet

© Copyright 2010 Institutt for Helseforskning